Workshop „Сценография“

Здравейте, скъпи творци!
Първият лектор, когото ще ви представим се казва Венелин Шурелов. Той е специалист в сфератаСценография
Автор на редица интерактивни инсталации и пърформанси.
Умело успява да предава арт теория и обогатява артистите със знания за дигиталните технологии и изкуството, вплетено в тях
Негови сценографски проекти , общи и самостоятелни изложби ,са познати както в България, така и по света
Не пропускайте шанса да се срещнете с този млад, успял и интересен лектор! Несъмнено ще ви даде много!