Виктория Пейчева

Спасение

 

Бързо отмина и тази среща,

стопи се времето за тях сега,

дали остана й кръвта гореща,

далеч след като прибра се тя. 

Бавно крачеше ,страхливо, 

сякаш улиците бяха в сянка,

не усети порива на чужда рана ,

не почувства мина ли за нея вечерта, усетила се като просто дрямка.

Отвори дървената порта и набързо влезе тя, тиха , почти безшумна нотка – музика причу й се в нощта. 

Откъде ли идва ? Каква е тя ? – та в тази малка къща имаше ли жива душа? 

Неусетно изчезна глъчката безшумна , 

изпари се сякаш със затварящата се врата. 

Шумът от уличната лампа замрази мислите й за момент , тя заслуша се галантно в този прекрасен нощен сюжет. Някъде в далечината птички пееха песента , която тя като малка чуваше от майчината й уста. 

Гласът бе лек , думите й бяха нежни , 

все едно малко дете говореше на майка си със своите първи думи човешки.

Онесена в красотата , нищо друго нямаше значение , тя падна в ръцете на човекът , който бе

нейното спасение ,

този , който чакаше да минат дните , да бъде близо , когато музиката вече сивири,

да бъде там , където вече няма да е цветно , да бъде там , когато светлото превръща се в черно.

– В.П.

 

 

Какво разбираш ти от болка…?

Какво разбираш ти от болка ?

Нима не отказа моята ръка , 

която в момент на слабост , 

понесе се към теб в нощта. 

Нима не сведе ти глава , 

когато думите ми бяха малко, 

нима не чу и моята душа , 

да вика името ти плахо . 

Нима не тръгна без слова , 

нима не остави ме назад след това , 

което караш ме да чувствам вечер , 

което времето не ще измие , 

дали за теб и мен е късно вече , 

дали отново болката ще се изтрие.

– В.П.